Musiikin kuuntelu edistää terveyttä

Musiikin kuuntelu edistää terveyttä

Kuten olemme tämän sivuston artikkeleissa kertoneet, musiikista on todellakin moneksi. Monet eivät ehkä tiedä, että musiikilla on myös erilaisia terveysvaikutuksia, eli musiikin kuuntelu vaikuttaa positiivisesti omaan terveyteen. Ja tämä on todellakin aivan tutkittu juttu! Musiikin terveysvaikutuksia on tutkittu tieteellisesti jo pitkään, ja tulokset ovat vakuuttavia.

Perehdymmekin tässä artikkelissa siihen, miten musiikki voi parantaa hyvinvointiasi.

Musiikki vaikuttaa niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen

Musiikin terveysvaikutukset voidaan jakaa kahteen ryhmään: fyysisiin ja psyykkisiin. Tosiasiassahan nämä kietoutuvat vahvasti toisiinsa, eivätkä ole erotettavissa. Ihminen on kokonaisvaltainen kokonaisuus, jossa mielen ja ruumiin hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa. Mutta musiikin kuuntelulla on todettu erilaisissa aivotutkimuksissa olevan positiivisia vaikutuksia erilaisiin fyysisiin sairauksiin, joita voidaan pitää hyvinkin vakavina.

Näitä ovat muun muassa:

  • Aivoinfarkti
  • Muistisairaudet
  • Kipu

Musiikin kuuntelun vaikutusta aivoinfarktin saaneille on tutkittu Suomessakin, esimerkiksi Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa sekä Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Lisäksi aiheesta on tehty toki myös kansainvälistä tutkimusta. Tulokset ovat osoittaneet, että aivohalvauspotilailla, jotka ovat kuunnelleet musiikkia, sekä kielellinen muisti että tarkkaavaisuus ovat parantuneet enemmän kuin verrokkiryhmällä, joka ei ole musiikkia kuunnellut.

Toinen todennettu musiikin terveysvaikutus aivohalvauspotilailla on ollut hahmotuskyvyn paraneminen. Näitä voi pitää todella vaikuttavina ja mielenkiintoisina tuloksina. Vaikutusmekanismi ei ole täysin tiedossa, mutta se tiedetään, että musiikki aktivoi hermosoluja ja edistää niiden uudelleenjärjestäytymistä aivoinfarktin jälkeen. Musiikin kuuntelun vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ovat myös merkittäviä.

Paneudumme niihin myöhemmin tarkemmin, mutta musiikin kuuntelu muun muassa:

  • Kohentaa mielialaa
  • Lievittää stressiä
  • Parantaa keskittymiskykyä

Musiikki aivoissamme

Musiikin vaikutukset psyykkiseen hyvinvointiin ovat myös kiinni aivojemme toiminnasta. Ne reagoivat yllättävänkin voimakkaasti musiikkiin. Tässä kohdin monilla on jo varmasti herännyt kysymys siitä, että minkälaiseen musiikkiin? Pitääkö omia aivoja treenata kenties tietynlaisella, klassisella tai muuten ”hienolla” musiikilla?

Vastaus on yksinkertaisesti: ei. Älä siis huolestu, jos et ole taidemusiikin tai oopperan ystävä.

Se, että juuri oman mielimusiikin kuuntelu saa aikaan terveysvaikutuksia ja psyykkistä hyvinvointia, johtuu aivojen monimutkaisesta hermo- ja hormonitoiminnasta. Aivoissamme sijaitsee palkitsemisjärjestelmä, jonka osana on muun muassa mielihyvähormoni dopamiinia erittävä accumbens-tumake. Tämä mielihyväjärjestelmä aktivoituu myös esimerkiksi syödessä ja seksiä harrastettaessa, ja dopamiini lisää mielihyvän tunnetta monin tavoin. Mutta musiikki vaikuttaa lisäksi myös aivojen syviin rakenteisiin.

Tavallisesti siihen, että nämä aivojen syvät rakenteet reagoisivat, tarvitaan todella voimakkaita ärsykkeitä. Esimerkiksi joko todella voimasta pelkoa tai jokin poikkeuksellisen suurta mielihyvää aiheuttava ärsyke. Ihmeellistä kyllä, lempimusiikin kuuntelu vaikuttaa näihin syvärakenteisin saman tein ja täysin automaattisesti. Musiikki on ikään kuin pikakaista tai oikotie näihin aivojen salaisiin, yhä edelleen tutkijoillekin mystisiin sopukoihin.

Kuuntele omaa lempimusiikkiasi!

Ehkä kaikista hienoin asia musiikin terveysvaikutusten osalta on se, että ne syntyvät juuri omaa mielimusiikkia kuuntelemalla. Olit sitten metallibändi Rammsteinin, suomiräppäri Petri Nygårdin tai vaikkapa iskelmätähti Jari Sillanpään musiikin ystävä, terveytesi paranee juuri sitä omaa suosikkia kuunnellen. Tässä todellakin erinomainen syy puolustaa omaa musiikin kuuntelua muunlaisen musiikkimaun omaaville perheenjäsenille tai melusta valittaville naapureille!

Musiikki on silta kadonneisiin muistoihin

Musiikin vaikutus juuri aivojen syvärakenteisiin voi ilmentyä mielenkiintoisilla tavoilla. Esimerkiksi vaikeasti muistisairailla henkilöillä oman mielimusiikin kuuleminen rauhoittaa edelleen, vaikka sairaus olisi jo pitkälle edennyt. Kun aivotoiminta on jo pahasti vaurioitunut, eikä muistoja enää ole, musiikki on vielä jäänyt sisälle aivojen syvimpiin osiin. Oma lempimusiikki rauhoittaa muistisairaita huomattavasti enemmän kuin niin sanottu rentoutusmusiikki.

Musiikin onkin todettu olevan eräänlainen silta kadonneisiin muistoihin. Oma lempimusiikki aktivoi aivoihin menneisyydessä taltioituneet positiiviset tunteet. Musiikin kuuntelu voi näin ollen kohentaa – jälleen täysin tiedostamatta – esimerkiksi Alzheimeria tai muuta muistisairautta sairastavan henkilön turvallisuuden ja luottamuksen tunteita. Potilaan ollessa kiihtynyt, levoton ja jopa aggressiivinen, musiikki saa hänet rauhoittumaan. Täysin luonnollisesti, ilman esimerkiksi lääkkeitä.

Musiikki lieventää kipua

Musiikin rentouttava sekä myös kipua vähentävä ominaisuus on tullut esiin myös esimerkiksi synnyttäjiä ja leikkauspotilaita tutkittaessa. Kivun väheneminen on ollut niin merkittävää, että kipulääkkeiden tarve on vähentynyt selkeästi. Aihe kaipaa totta kai lisätutkimusta, mutta jo nyt voidaan sanoa, että tuloksilla voi olla todella merkittäviä seurauksia, jos niitä aletaan hyödyntää käytännön työssä.

Koska kipulääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön liittyy myös sivuvaikutuksia, niiden käytön vähentämisellä tällaista luonnollista, ”pehmeää” – ja käytännössä ilmaista –metodia käyttämällä olisi suuria vaikutuksia paitsi yksilöille, myös terveydenhoitojärjestelmälle ja kansanterveydelle. Lisäksi musiikilla voidaan tavoittaa potilasryhmiä, joihin on muuten haasteellista saada kontaktia. Jo edellä mainittujen muistisairaiden lisäksi tällainen ryhmä on muun muassa vaikeavammaiset.

Musiikkia masennukseen ja stressiin

Yksi suuri potilasryhmä, joka hyötyy musiikin kuuntelusta, on depressioon sairastuneet. Masennus on valitettavasti niin yleistä, että siitä voidaan puhua Suomessa jopa kansantautina. Musiikin on todettu kohottavan mielialaa sekä piristävän. Paradoksaalisesti se myös tyynnyttää ja rentouttaa, minkä vuoksi musiikin kuuntelusta on apua paitsi ahdistuksesta kärsiville, myös stressaantuneille. Ja stressistähän kärsivät todella monet yhä hektisemmäksi käyvässä yhteiskunnassamme.

Hyödynnä musiikin mahtava voima!

Erilaiset rentoutumismusiikit, joita voi ladata myös netistä tai asentaa sovelluksena omaan puhelimeen, ovat varsin suosittuja. Vaikka näistä on toki omanlaistaan iloa ja hyötyä, edes tällaista vaivannäköä ei siis tarvitse tehdä oman terveytensä eteen. Jo pelkkä lempimusiikin kuuntelu parantaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Vaivattomasti ja ilman suuria taloudellisia panostuksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top