Musiikin vaikutukset – sävelet motivaatiotekijänä ja masennuksen hoidossa

Musiikin vaikutukset – sävelet motivaatiotekijänä ja masennuksen hoidossa

Musiikin kuuntelu on viihdyttävää toimintaa, keino päästää irti arjesta ja vaihtaa työpäivien aikataulu vapaa-aikaan. Useiden tutkimusten mukaan musiikin kuunteleminen voi myös edistää terveyttä. Vaikka monille musiikki saattaakin olla ainoastaan taustalta kuuluvaa hälinää tai pelkkää Spotifyn tai muun suoratoistopalvelun kuuntelua itsessään, on musiikilla todistettuja psykologisia vaikutuksia ihmismieleen. Mutta millaisia?

Musiikin vaikutukset ihmismieleen ovat moninaisia. Vaikutukset voivat kohdistua tunteisiin, ajatuksiin tai parhaimmillaan jopa käytökseen. Musiikin vaikutukset voivat tuntua eri ihmisissä eri tavoin. Erityistä onkin, että monille ihmisille musiikki ei välttämättä esittäydy henkisenä tai jopa fyysisenä voimavarana, kun taas toisille musiikki on ollut tärkeä osa omaa stressinhallintaa jo pitkään.

Musiikin psykologiset vaikutukset

Jos olet tuntenut adrenaliinin virtaavan suonissa parhaiden treenibiisien aikana, tai kokenut suurta iloa, rintaa pusertavaa surua ja pakahduttavaa rakkautta mahtavan live-esityksen jälkeen, kuulut luultavasti siihen suureen enemmistöön, joilla musiikki vaikuttaa ainakin jollain asteella tunteisiin ja käyttäytymiseen. Musiikin psykologiset vaikutukset voivat olla voimakkaita, ja ne vaihtelevat yksilöiden välillä huomattavasti. Lisäksi joidenkin tutkimusten mukaan omalla musiikkimaulla on hyvin tärkeä rooli siinä, minkälainen persoonasi on. Eri genret puhuttelevat erilaisia ihmisiä ja heijastavat näiden maailmankuvaa.

Musiikki ja stressi

Musiikki näyttelee tärkeää osaa musiikkiterapiassa, jolla pyritään lieventää ihmisen kokemaa stressin tunnetta. Musiikki voi parhaimmillaan energisoida, rentouttaa, ja toisaalta myös auttaa ihmisiä keskittymään paremmin ja parhaimmillaan korottaa jopa fyysistä kipukynnystä.

Tutkimusten mukaan musiikki voi auttaa stressinhallinnassa. Iloinen asia on, että tähän käy mikä tahansa musiikki täysin kuuntelijan lempimusiikista riippuen. Siinä missä toinen haluaa istua lotus-asennossa ja kuunnella itämaisia säveliä, toisille saman efektin saa nk. “norjalainen kirkonpoltto-hevi”. Itse asiassa tiettyjen tutkimusten mukaan nimenomaan etenkin raskas metallimusiikki auttaa kuuntelijoita käsittelemään stressiä, masennusta ja itsetunto-ongelmia.

Musiikki ja muisti

Musiikki auttaa maksimoimaan kognitiivisia kykyjä esimerkiksi yksityiskohtaisten asioiden ajattelussa, luovassa kirjoittamisessa tai vaikkapa maalaamisessa tai differentiaaliyhtälöiden muistamisessa. Tutkimusten mukaan tämä pätee erityisesti taustamusiikkiin. Taustamusiikilla on parhaimmillaan hyvin pitkäaikaiset vaikutukset oppimiseen, sillä monilla taustalla soiva musiikki auttaa keskittymisessä, uusien asioiden oppimisessa ja vanhojen asioiden kertaamisessa.

Entä mikä musiikki sopii parhaiten taustamusiikiksi?

Tutkimusten mukaan parhaiten tähän sopii melodiapohjainen musiikki, jossa ei ole lainkaan – tai ainakaan liikaa – lyriikoita. Tällaisia musiikkigenrejä ovat esimerkiksi elektroniset musiikkilajit, kuten ambient ja house. Tämä kannattaa ottaa huomioon seuraavalla kerralla, kun ajatuksissa on kirjoittaa kappale tulevaan opinnäytetyöhön tai kirjoitelmaan. Laita siis kuulokkeet päähän ja anna taustalla soida yksinkertaista ja rytmikästä taustamusiikkia!

Musiikki ja uni – unettomuuden hoito musiikilla

Musiikilla voi olla positiivisia vaikutuksia myös unenlaatuun. Vaikka tavallisesti ihmisten on helpointa nukkua hiljaisuudessa, on myös paljon niitä, joille täydellinen hiljaisuus on liikaa nukahtamiseen. Vaikka unettomuuden hoitoon on monia erilaisia lääkkeitä ja vaikka unettomuutta hoidetaan myös muilla tavoin psykologisesti, tutkimusten perusteella etenkin rauhallisen musiikin kuuntelu voi auttaa unettomuuden hallinnassa.

Etenkin länsimaissa unettomuus on hyvin vakava ongelma, joka vaikuttaa lähes kaikkiin ihmisryhmin vauvasta vaariin. Yleisesti unettomuuden syitä ovat ylikierroksilla olevat aivot, melu, älypuhelinten valo ja stressi. Tutkimuksissa unettomuuden hoitoon on käytetty rauhallista taustamusiikkia, mutta suosittuja ovat myös niin sanotut kohinaäänet. Toisin sanoen tietyillä taajuuksilla soitettava kohina, jota käytetään myös tietynlaisten unien näkemisen edistämiseen.

Musiikki motivaatiotekijänä

Motivaatio on yksi musiikin kuuntelun suurimmista hyödyistä, jota ei kannata aliarvioida. Etenkin liikuntaharjoittelun ja urheilun ja musiikinkuuntelun välillä on tehty tutkimuksia, joiden mukaan varsinkin nopeatahtisen musiikin kuuntelu auttaa urheilusuorituksessa. Syytä tähän ei täysin tiedetä, mutta luultavasti kyse on urheilun tuoman adrenaliini- ja dopamiinipiikin jakaantumisella tasaisemmin musiikin tahdissa. Toisaalta musiikki myös auttaa elimistön hormonituotannossa.

Liikunnan ulkopuolella musiikki voi vaikuttaa laajemmin myös omaan mielentilaan, ja yksinkertaisesti musiikin kuuntelu voi tehdä kuuntelijastaan ainakin hetkittäin tyytyväisemmän elämään. Musiikilla on myös kyky vaikuttaa masennusoireisiin, etenkin osana psykoterapiaa ja muita masennuksen hoitomuotoja. Musiikki vaikuttaa myös vahvasti esimerkiksi vanhusten ja Alzheimer-potilaiden päivittäiseen toimintaan, ja lähes aina pelkästään positiivisella tavalla.

Musiikki auttaa fyysisessä suorituksessa myös kognitiivisesti

Vaikka fyysisen suorituksen ja musiikin suoraa yhteyttä ei täysin ymmärretä, taustalla luullaan olevan jotain muutakin kuin motivaatiotekijät. Vaikka kyse on pohjimmiltaan samanlaisista tekijöistä musiikin tuoman motivaation kanssa, useissa lajeissa musiikki vaikuttaa myös suoraan kognitiiviseen kykyyn. Käytännössä tämä näkyy vaikkapa juostessa tai saliharjoittelun aikana, kun lempikappale auttaa tekemään liikkeen paremmin tai vaikkapa juoksemaan oikeassa asennossa.

Musiikin kohdalla kyse on siitä, miten musiikki auttaa keskittymään mihin tahansa urheilulajiin paremmin. Kun musiikki valitaan suoritusta korostavien tekijöiden mukaan, eli valitaan salille lempibiisi, tai jos oman huippusuorituksen aikana edes ajatellaan omaa lempimusiikkia, voi tämä tehostaa suoritusta. Toisaalta musiikkia käytetään hyväksi urheilusuorituksesta palautumisessa ja fysioterapiassa. Joidenkin tutkimusten mukaan musiikinkuuntelu auttaa myös esimerkiksi luuston terveydessä.

Musiikki osana kulttuuria

Musiikkia esiintyy kaikissa ihmisen kulttuureissa, ja se onkin ollut aina tärkeä osa ihmisten kanssakäymistä ja elämää. Musiikki on toiminut erilaisten uskonnollisten menojen lisäksi myös parantajan asemassa, ja rituaalien taustalla. Koska kyseessä on ihmisten kulttuurin yksi tärkeimmistä elementeistä, ei ole epäilystäkään, eikö musiikilla olisi ainakin alitajuista vaikutusta ihmisten hyvinvointiin ja esimerkiksi stressin hallintaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top